CO MÁM DĚLAT, KDYŽ SE STANU OBĚTÍ NEBO SVĚDKEM PŘEDSUDEČNÉHO NÁSILÍ?
Doporučujeme obrátit se na neziskovou organizaci IN IUSTITIA.

Ta provozuje poradnu Justýna, která poskytuje bezplatné služby lidem dotčeným předsudečným násilím a také lidem dotčeným projevy nesnášenlivosti,zejména rasismu, antisemitismu, islamofobie, homofobie a transfobie, genderového násilí, násilí z důvodu věku, zdravotního stavu, sociálního statusu či příslušnosti k subkultuře.

POKUD SE S NĚČÍM PODOBNÝM SETKÁTE NA FESTIVALU PILSEN PRIDE ČI MIMO NĚJ, NEVÁHEJTE PORADNU JUSTÝNA KONTAKTOVAT.
Poskytne vám rady, představí vám možnosti řešení vaší situace a provede vás tímto procesem.
Kontakt pro Prahu a Čechy:
+420 773 177 636
+420 800 922 922
poradna©in-ius.cz