Zde by měly být informace o každodenním queer životě v Plzni. Doufám, že i brzy budou.